Specifieke doelgroepen

Iedereen is gebaat bij een gezonde mond. Met een gezonde mond kunt u goed eten en drinken. Ook ziet een frisse mond er mooi uit. Mensen met een (verstandelijke) beperking hebben meer kans op problemen in de mond. De motoriek is vaak zwak of helemaal beperkt. In de mond uit dat zich bijvoorbeeld in slappe lip-, tong- en wangspieren. Maar ook een afwijkende tandstand, spierspanningen, gebitsbeschadiging door vallen of stoten (epilepsie) of voeding kunnen moeilijkheden in de mond geven. Met een goede mondverzorging zorgt Mondzorgpraktijk Veenendaal de tanden en het tandvlees van cliënten gezond. Bij verschillende leeftijden horen andere mondproblemen. Of het om behandelen van een een kind of een volwassene gaat zijn er in meer of mindere mate dilemma’s aanwezig. Mondzorgpraktijk Veenendaal past individuele en wetenschappelijk bewezen methodes o. a. Gentle teching toe om de behandelingen mogelijk te maken. 

Mondzorgpraktijk Veenendaal zet zich in om de mondzorg bij deze kwetsbare doelgroep te verbeteren. Wekelijks bieden wij mondzorg bij woonzorginstelling Zideris. Tevens verzorgen wij workshops voor de begeleiders waarin handvatten en adviezen gegeven wordt voor mondverzorging bij cliënten.